Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Prezydent RP protektorem polskiego harcerstwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej protektorem polskiego harcerstwa

Marek Mucha HR, 2012-05-29 Tagi: Prezydent, protektorat, spotkania

25 maja 2012 r. w Belwederze Prezydent Bronisław Komorowski objął honorowym protektoratem wszystkie polskie organizacje harcerskie - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie, Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwo Polskie na Ukrainie oraz Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” (Białoruś). Skautów Europy podczas uroczystości reprezentowała 22-osobowa grupa szefowych i szefów.

Przewodniczący Jarosław Sroka HR w imieniu Skautów Europy odebrał z rąk Pana Prezydenta pamiątkowy ryngraf i dokument potwierdzający protektorat. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe orzełki z lilijką, a harcerze podarowali Panu Prezydentowi ozdobną busolę. Po części oficjalnej Pan Prezydent usiadł wraz z harcerzami w kręgu przy ognisku. Wygłosił gawędę, w której opowiedział o swoim przeżywaniu harcerstwa.

Uroczystość była też okazją do spotkania z bliskimi Skautom Europy osobami: biskupem polowym Józefem Guzdkiem, wspominającym niedawną wizytę na Harcach Majowych w Czersku, oraz Michałem Bobrzyńskim – pierwszym przewodniczącym SHK „Zawisza” FSE.

Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wyrazem najwyższego uznania dla działań organizacji harcerskich. Swoją tradycją sięga roku 1920, kiedy to Naczelnik Państwa Józef Piłsudski objął protektorat nad harcerstwem, doceniając zaangażowanie harcerzy w walkę o niepodległość.

Marek Mucha HR
Przewodniczący Rady Naczelnej

Protektorat Prezydenta RP
Protektorat Prezydenta RP
Protektorat Prezydenta RP
Protektorat Prezydenta RP
Protektorat Prezydenta RP
Protektorat Prezydenta RP