Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Harcerze wszystkich organizacji spotkali się na Belwederze

Harcerze wszystkich organizacji spotkali się na Belwederze

Tomasz Podkowiński HR, 2013-12-05 Tagi: spotkania, Belweder, Prezydent, Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia

W dniu 30 listopada 2013 r. w Belwederze odbyła się zbiórka podsumowująca Konkurs Kształceniowy 2013 organizowany przez Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia, w wyniku którego przyznano 50 000 zł dotacji na 14 projektów kształceniowych, realizowanych przez różne organizacje harcerskie. Skauci Europy otrzymali dotacje na obozy szkoleniowe harcerek i przewodniczek: „Jadwigę” oraz „W Drogę”.

W spotkaniu wzięły udział władze wszystkich organizacji harcerskich, kadra kursów, które otrzymały dotacje, członkowie Rady Honorowej Fundacji oraz jako gość honorowy, Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej - protektora organizacji harcerskich, była instruktorka harcerska, a obecnie przewodnicząca Rady Honorowej.

Celem zbiórki było przedstawienie założeń Fundacji, wzajemne poznanie się uczestników konkursu, a także warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń kształceniowych instruktorów z różnych organizacji harcerskich. Jeden z warsztatów (poświęcony roli przygody w harcerstwie, a tym samym w kształceniu instruktorów) prowadził Tomasz Podkowiński, który z ramienia Skautów Europy uczestniczy w pracach Zespołu Kształceniowego Fundacji. Naszą organizację reprezentowali Piotr Sitko, przewodniczący (który przybył wraz z córką Zuzanną) oraz Katarzyna Kieler, naczelniczka harcerek. Obecna była również kadra obozów szkoleniowych „Jadwiga" oraz „W Drogę": Anna Chałupa - namiestniczka harcerek, Katarzyna Szczypek szefowa obozu szkoleniowego, Dorota Herdzik, Olga Tołwińska - namiestniczka przewodniczek oraz Magda Gzik.

Relacja z wydarzenia (wraz ze zdjęciami) znalazła się na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP.

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia powstała w 2011 roku z inicjatywy byłych instruktorów z całej Polski związanych w latach 80-tych XX wieku z Harcerstwem Niepokornym – organizacjami i środowiskami, w których nawiązywano do tradycyjnych ideałów harcerskich. Stawia sobie trzy podstawowe cele: 1) inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie, 2) ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby, oraz 3) pomoc społeczna. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez Fundusz Kształceniowy, który wspiera różne formy działań kształceniowych skierowanych do instruktorów harcerskich. Zgodnie z założeniami Fundacja ma być platformą wymiany doświadczeń całego ruchu harcerskiego, w myśl Prawa Harcerskiego, dla którego przyjaźń i braterstwo są jednymi z fundamentów.

Więcej o Fundacji: www.harcerstwo2stulecia.pl

Tomasz Podkowiński HR
zdjęcie: Piotr Molecki, prezydent.pl