Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Czerwony pas – dozbraja – jesienna odsłona

Spotkanie szefów kręgów wędrowników "Czerwony Pas"


Chechło Drugie, bo tak nazywa się miejscowość gdzie mieszka ksiądz Kazimierz Bartkiewicz, było miejscem spotkania szefów kręgów wędrowników młodej drogi z namiestnikiem i jego ekipą. Gospodarzem miejsca był wspomniany kapłan, zacny i życzliwy z wielkim doświadczeniem ludzi, których spotykał przez wiele lat na misjach w Kongu. Rozmowy z nim przy kolacji były wielce pouczające.

Czerwony Pas to czas i miejsce gdzie szefowie mogą dzielić się doświadczeniem własnej formacji, doświadczeniem prowadzenia kręgu oraz mogą szukać inspiracji do dalszej służby.

 

Na spotkaniu byli obecni:

Daniel Capała HR – szef KW hufców lubelskich

Jakub Panek HO – szef KW św. Wawrzyńca, 3 Hufiec Warszawski

Konrad Tarasiewicz – szef KW św. JP2, 3.Hufiec Warszawski

Piotr Kucharczak HO – szef KW św. Ignacego Loyoli

Karol Banyś HO – 1. Hufiec Krakowski

Andrzej Wieliczko HR – ekipa namiestnika

Michał Walicki HR – ekipa namiestnika

Wojciech Łukasiak HR – ekipa namiestnika

Tomasz Graniczek HO – hufcowy 3.Hufca Lubelskiego

Marcin Kuczaj HR – hufcowy 1.Hufca Wrocławskiego

Piotr Bogusz HR – namiestnik wędrowników

 

Tematy jakie poruszyliśmy na tej odsłonie Czerwonego pasa to:

-          wspólnota kręgu, czym jest,  jakie elementy serca, jakie elementy ducha pozwalają nam tworzyć wspólnotę kręgu

-          espresso korzyści - istota EV – wybór spowiednika, Godzina Drogi na co dzień, opiekun drogi, wybór technik doskonalenia umiejętności

-          late rozwiązań  - warsztat o tym jak skutecznie mówić do chłopaków konferencje dialogowe

 

Czas jaki został nam dany wykorzystaliśmy na tworzenie wspólnoty. Mieliśmy czas na krótki spacer i wymianę doświadczeń, czas na Adorację Najświętszego Sakramentu oraz na wieczorne uczestnictwo we Mszy świętej. Łyk espresso czy kawy po turecku oraz wspólnie przygotowane i spożywane przy stole posiłki przedłużane rozmową, w moim przekonaniu wzmacniały więzi naszej wspólnoty.

 

Niedzielne podsumowanie przy śniadaniu i troska w modlitwie za nieobecnych wskazuje na wartość tego spotkania.

Po niedzielnej Mszy świętej, w takcie której czynnie włączyliśmy się do wspólnoty eucharystycznej, okazało się, że ksiądz Kazimierz jest również niezwykle skromny. W miejscowej kaplicy jest wyrzeźbiony przez niego ołtarz ośmiu błogosławieństw oraz droga krzyżowa, której fragment możemy obejrzeć na dołączonym zdjęciu.

 

Kolejne dozbrojenie Czerwonego pasa w marcu.

Już dziś zapraszam na kolejne espresso korzyści oraz cappuccino powiązań.

Dobrej drogi

Piotr Bogusz HR

Namiestnik wędrowników