Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
30-lecie harcerstwa katolickiego na ziemi garwolińskiej

Karolina i Mateusz Szwed, 2014-10-21 Tagi: Garwolin, harcerstwo, 30-lecie harcerstwa

Sobota 11.10.2014 r. była radosnym dniem dla harcerek i harcerzy hufców garwolińsko - pilawskich. Tego dnia 300 osób z kilku pokoleń harcerskich świętowało 30-lecie harcerstwa katolickiego na ziemi garwolińskiej.

10  października 1984 r. na plebanii parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, nowo przybyły wikariusz,   ks. Marian Daniluk zaprosił do swojego mieszkania 10 młodych ludzi, uczniów szkół średnich. Zaproponował im, aby swoją młodość zechcieli realizować w duchu ideałów harcerskich “służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim”. I właśnie ta data jest uważana za początek 1 Drużyny Garwolińskiej – pierwszej jednostki organizacyjnej katolickiego harcerstwa na ziemi garwolińskiej. Niedługo potem dzięki staraniom hm. Marty Włastowskiej (członkini Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego tzw. "harcerskiej Solidarności") powstała 2. Drużyna Garwolińska. Obie drużyny utworzyły niezależną organizację harcerską Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy im. Bł. Męczenników Podlaskich diecezji siedleckiej (DHiH). W 2003 r. dwa garwolińsko-pilawskie hufce DHiH wstąpiły do Federacji Skautingu Europejskiego. Choć zmieniły się mundury i niektóre zwyczaje, ale ideały pozostały niezmienione. Przyszła za to wspaniała pedagogika Skautów Europy z nieznanym dotąd wymiarem  braterstwa chrześcijańskiej Europy.

Dnia 11.10.2014 świętowano 30-lecie tych wydarzeń. Uroczystość rozpoczęto Msza Świętą w kolegiacie garwolińskiej. Najświętszą Ofiarę sprawowało 10 księży: byłych i obecnych duszpasterzy oraz wychowankowie z naszych drużyn. Oprawę muzyczną prowadził pięknie chór garwolińskich wędrowników. Ks. Marian Daniluk w swojej nauce powiedział, jak ważne dla niego było uczestnictwo rodziców w harcerskim wychowaniu, którzy pomimo szykan od władz komunistycznych, wspierali swoje dzieci by należały do drużyn harcerskich w DHiH. Podkreślił jak bardzo poważnie traktowano zobowiązania wynikające z przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Wyraził radość, że rozpoczęte 30-lat temu dzieło, wydaje teraz takie wspaniałe owoce w Skautach Europy. Po Mszy Św., w tym samym miejscu, gdzie był wręczony pierwszy sztandar FSE odbył się apel, na którym obecni i byli szefowie złożyli meldunki o gotowości do służby. Gromkie "Ad Mariam, Europa!" rozległo się na Garwolin. Schody świątyni zapełniły się wielopokoleniową harcerską rodziną, którą uwieczniono dla potomnych.

Dalsze świętowanie miało miejsce w auli Katolickiego Liceum. Tam poprzez scenki wystawiane wspólnie przez byłych i obecnych harcerzy przypominano dawne wydarzenia. Wilczki wyposażone w zdjęcia sprzed 30-20lat odszukiwali osoby wśród zgromadzonych, które po odnalezieniu opowiadały o swoim życiu harcerskim. Te opowieści uświadamiały prawdę, że harcerstwo dobrze przeżyte niesie trwały ślad na całe życie. Śpiewano wiele dawanych i obecnych pieśni, w tym specjalnie ułożoną przez byłego drużynowego na tą okazję pieśń "30 lat mija". Tą część zakończyła się tortem trzydziestolecia, przygotowanym przez dawną przyboczną a obecnie mamę harcerki i harcerza. Następnie wędrownicy zaprosili wszystkich na ogród plebanijny na ugotowany przez nich na kuchni polowej żurek, do którego chleb upiekły dawne harcerki. Był czas na wspomnienia, zdjęcia, wymianę adresów. Młode przewodniczki wykazały się służbą opieki nad najmłodszymi pociechami, przyszłymi pokoleniami wilczków.

Pieśń "Ogniska już dogasa blask" połączyła wszystkich w jeden wspólny krąg. Marek Mucha HR przewodniczący rady naczelnej FSE podziękował wszystkim zebranym za obecność, szczególnie: duszpasterzom, dawnym rodzicom harcerzy i obecnym, "weteranom harcerskim", harcerkom  i harcerzom. Szczególnie podkreślił zaangażowanie w przygotowanie uroczystości dwóch małżeństw: Anny i Krzysztofa Banaszków dawnych członków drużyn, a obecnie rodziców trójki dzieci w każdej gałęzi wiekowej oraz Karoliny i Mariusza Szwedów kiedyś drużynowych a obecnie szczepowych garwolińskich. W imieniu Skautów Europy prosił, by byli uczestnicy, rodzice  i sympatycy wspierali hufce w działaniach  skautowych we wszystkich możliwych wymiarach.

Na zakończenie radosne "Czuwaj!" poniosło się w świat na następne lata.

Skauci Europy na ziemi garwolińskiej w 2014 r. to: dwa hufce, sześć szczepów: Garwolin, Pilawa i Łaskarzew, ogniska przewodniczek i kręgi wędrowników razem 200 wilczków, harcerek i harcerzy, przewodniczek i wędrowników, szefowych i szefów.

Wypływamy na co raz większą głębie!

Karolina i Mariusz Szwed, oboje HR
szczepowi garwolińscy

 

30-lecie harcerstwa w Garwolinie